Τοποθέτηση σε πολυεστερικό γείσο

Τοποθέτηση σε πολυεστερικό γείσο

Τοποθετηση σε πολυεστερικο γεισο με φωτα και πινακιδα φωτιζομενη

Τοποθέτηση σε πολυεστερικό γείσο με φώτα και πινακίδα φωτιζόμενη